Call Us Now! 6 012 2151684
For product enquiry or problem? Email us at info@smhealthcare.com.my

PRODUCTS

KIT PENILAIAN PRASEKOLAH PKBP

S-R-U01-UKP002

Kit Penilaiam Prasekolah Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran ini merupakan kit yang digunakan oleh guru prasekolah untuk menjalankan penilaian awal terhadap murid-murid Prasekolah Pendidikan Khas Prasekolah Bermasalah Pembelajaran. Kit ini diadaptasi daripada kit penilaian  Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran. Kit dan Manual ini dihasilkan oelh Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pembelajaran Malaysia.

Matlamat:

Mengenal pasti pengetahuan serta kemahiran sedia ada murid di peringkat awal prasekolah.

Objktif:

Kit Penilaian ini disediakan berdasrkan objektif berikut:

1. Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan murid dalam kemahiran asas bagi domain kognitif, koordinasi tangan-mata, bahasa dan komunikasi.

2. Mengenalpasti tindakan susulan untuk membimbing murid dalam kemahiran tetentu.

3. Membantu guru mengumpul maklumat sebagai rujukan dan perancangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Kumpulan sasaran:

Murid-murid prasekolah pendidikan khas bermasalah pembelajaran dalam linkungan umur 4-6 tahun.

 

 

Brand: MALAYSIA
Packing: 1 SET
SET
Our Brands: